OPEN STANDARDS

Open Standards

Waarom open standaarden?

De Nederlandse overheid hanteert een openstandaardenbeleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van open standaarden in informatiesystemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de informatiesystemen elkaar begrijpen.

Leveranciersonafhankelijkheid

Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van leverancier. Open standaarden zijn niet software specifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een informatiesysteem.