Welkom bij de KNVI Interessegroep

Open Standaarden

Wat doet de interessegroep Open Standaarden

01​

Bijhouden Open Standaarden

De interessegroep Open Standaarden van het KNVI houdt een actuele lijst bij van Open Standaarden en plot deze op het 9-vlaksmodel.  

02

Het verbinden van Open Standaarden.

De interessegroep Open Standaarden kijkt vanuit hun onderzoek hoe Open Standaarden met elkaar verbinden en zal hier ook actieve bijdrage aan leveren wanneer wenselijk.   

03

Bijdrage aan verenigingsactiviteiten ten behoeven van Open Standaarden

Als onderdeel van het KNVI en Patron van voormalige Asl BiSL Foundation, draagt deze interessegroep bij aan verenigingsactiviteiten en de community in Open Standaarden. 

Wat zijn Open Standaarden

“Open standaarden” zijn standaarden die beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek en worden ontwikkeld (of goedgekeurd) en onderhouden via een samenwerkings- en consensusgestuurd proces.

“Open standaarden” vergemakkelijken interoperabiliteit en gegevensuitwisseling tussen verschillende producten of diensten en zijn bedoeld voor breed gebruik en acceptatie.

Verbeterde Efficiëntie en Effectiviteit:

Managementstandaarden helpen organisaties om hun processen te stroomlijnen en efficiënter te werken. 

Dit leidt tot een verhoogde productiviteit en effectiviteit in het bereiken van doelstellingen.

Wie zijn wij?

KNVI Interessegroep Open standaarden

De KNVI Interessegroep Open Standaarden, is zoals de naam het al zelf zegt, een interessegroep binnen de KNVI. Dit is een non-profit vereniging zonder commercieel winstoogmerk, welke enkel bestaat voor haar leden.

De interessegroep Open Standaarden zet haar energie en tijd in om Open Standaarden in kaart te brengen en mogelijk te verbinden met elkaar. 

Dit allemaal zodat anderen en KNVI leden voordelen kunnen ondervinden ten behoeven van deze Open Standaarden.