Open Standards

“Open standaarden” zijn standaarden die beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek en worden ontwikkeld (of goedgekeurd) en onderhouden via een samenwerkings- en consensusgestuurd proces.

“Open standaarden” vergemakkelijken interoperabiliteit en gegevensuitwisseling tussen verschillende producten of diensten en zijn bedoeld voor breed gebruik en acceptatie.