Missie - KNVI interessegroep Open Standaarden

Missie

De ambitie van deze interessegroep is om het go-to punt te zijn voor professionals die op zoek zijn naar nieuwe en open standaarden in zijn of haar vakgebied.


Waarom open standaarden?

De Nederlandse overheid hanteert een openstandaardenbeleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van open standaarden in informatiesystemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

 

Waarom Interoperabiliteit

Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de informatiesystemen elkaar begrijpen. 

Waarom leveranciersonafhankelijkheid
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van leverancier. Open standaarden zijn niet software specifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een informatiesysteem.

 

Doelgroep:
De interessegroep zal samenwerken met een aantal belangrijke stakeholders uit het vakgebied. Samen met deze partijen kan ook invulling gegeven worden aan de te organiseren sessies. Mogelijke betrokken stakeholders zijn:
NEN (lokaal ISO kantoor) https://www.nen.nl/
– Forum standaardisatie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden
– Universiteiten, waaronder vertegenwoordigers van de UVA, Nijenrode, etc.
– Overheid / Ministeries
– Grote gebruikers van openstandaarden, bijvoorbeeld Shell, en/of RABO/ING/ABMAMRO