Criteria

KNVI Open Standaarden KOS

De KNVI Open Standaarden (KOS) zet zich in voor open management standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen Informatie systemen. De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken.

Alle standaarden op de lijst van KOS zijn ‘open’. Hiervoor hanteert De KOS 5 eisen waaraan een standaard moet voldoen om als ‘open standaard’ aangemerkt te worden. *(deels afkomstig van Forum van Open Standaarden)

  1. De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
  2. Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
  3. Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
  4. De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.
  5. Standaarden dienen interoperabiliteit te verbeteren.